Rithm Method 7P0
(Rithmology)

information is being prepared

WHAT IS RITHMOLOGY?

Rithm Method 7P0 (Rithmology) is a unique method developed by Mrs. Evdokija D. Luchezarnova, which allows to solve life and business problems very effectively, especially when other methods no longer help. There is normal life in space and there is life in time. Time is inhabited by the signs by which (wo)man lives in his (hers) trajectory, i.e. in time, the human body is healthy and energetic, the brain is clean and active, the activity (business) is successful, and life is filled with a sense of happiness. “Viva persona” collaborates with one of the most professional Rithmology experts Mrs. Irina Kolarzh.

RITMOMETODAS 7P0 EDLM (RITMOLOGIJA) – mokslas apie LAIKĄ. Ritmometodas 7P0 – tai darbo su laiku metodas, leidžiantis pagreitinti, ištęsti, sulėtinti laiką, o taip pat laike judėti į praeitį bei į ateitį. Metodo autorė – Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) (Rusija) visą savo gyvenimą paskyrusi žmogaus galimybių dirbti su laiku tyrinėjimams.

WHO INVENTED RITHMOLOGY?

METODO AUTORĖ

Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) – astronomė, rašytoja, daugiau kaip 25 metus užsiimanti ketvirto išmatavimo – laiko ir jo poveikio žmogui, tyrinėjimais. Šiuo tikslu ji organizavo ir įgyvendino ekspedicijas į Šiaurės ir Pietų ašigalius, o taip pat keletą ekspedicijų aplink pasaulį: palei ekvatorių ir palei meridianus. Sukauptos patirties ir gautų rezultatų dėka E.D. Lučezarnova sukūrė darbo su laiku metodą – Ritmometodą 7P0 ir naują žinių sritį – Ritmologiją.

Per daugiau kaip 25 darbo metus šia kryptimi išleista daugiau kaip 400 knygų bei monografijų, o taip pat sukurta nauja žanro forma – Ritmas. Tai ypatingu būdu organizuotas tekstas su vienas į kitą prasiskverbiančiomis sintaksinėmis ir semantinėmis konstrukcijomis, o tai leidžia tekstui tapti tūriniu ir daugiaprasmiu. Evdokijos D. Lučezarnovos kūrybos ypatybė – griauti stereotipus. O kalbos vaizdingumas, literatūrinės minties aforistiškumas ir paradoksalumas išskiria jį iš įprastinių kategorijų.

Evdokijos D. Lučezarnovos knygų skaitytojų ir paskaitų klausytojų pasaulyje yra apie 100 000, pravesta daugiau kaip 1000 susitikimų ir konferencijų.

WHO ``VIVA PERSONA``WORKS WITH?

ABOUT RITHMOLOGIST

Irina Kolarzh – candidate of economic science, her area of interest – management and governance theories.
Irina has publications on topics “Rithmological approach in management decisions”, “Time as an object of the science.

EXPERIENCE

She works as a rithmologist (consultant) since 2006 and has a big experience leading seminars in Russia, Ukraine, Kazachstan, Byelorussia, Turkey, Lithuania and other countries. Her live work with large audiences, work in leading webinars and individual consultations is counted to be more than 36500 hours.

“Žmogus, perskaitęs ritmą, įgauna didesnį nei aplinkiniai greitį ir jis suspėja nuveikti daug daugiau, jo gyvenimas tampa labiau koncentruotas ir turtingesnis…”
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Звёздные ритмы времени»)

„Jei iš įvykio išimate ritmą – įvykis žūsta. Jei į įvykį įvedate ritmą – įvykis pradeda klestėti. Tai metodo „Ritmas“ pagrindas.
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Живой ритм»)

RITMOMETODAS 7P0 (RITMOLOGIJA)

Ritmologija nėra mokslas savo grynąja forma. Taip taip pat nėra religija ar menas. Ritmologija yra visų žmonijos žinių sintezė ir išsidėsto tarp filosofijos, kuri aiškina aplinkinio pasaulio sandarą bei tarp psichologijos, kuri aiškina konkretaus racionaliai mąstančio individo elgesio motyvus. Tai trečio tūkstantmečio mokslas, leidžiantis ženklų sistemos dėka išeiti į pirmapradžius visa ko ritmus ir paaiškina jų veikimą. Šis metodas šimtu procentu išskleidžia kiekvieno žmogaus smegenų programą, nepriklausomai nuo jo amžiaus ar išsilavinimo.

Ritmologija leidžia pamatyti laiko giją, kuri suriša visus egzistuojančius įvykius ir likimus, objektus ir žmonių atvaizdus. Ji taip pat leidžia išmokti ženklų sistemą – suprasti, kas konkrečiai vyksta šiuo metu su konkrečiu žmogumi ir kur tai nuves dar prieš tai, kol šie įvykiai įvyksta materialioje realybėje. Ši šviesos gija iš laiko perspektyvos leidžia reguliuoti įvykius, vykstančius erdvėje, ir koreguoti žmonių likimus iš laiko perspektyvos.

Esminė Ritmologijos užduotis – padėti žmogui perskaityti ir struktūrizuoti savo gyvenimą, ko pasekoje tampa įmanoma suprasti akivaizdžius dėsningumus, atsiskleidusius tokios analizės ir “savęs surinkimo” metu ir išmokti numatyti, kas vyks ateityje, remiantis dabarties įvykių stebėjimu. Ritmologija – tai jūsų gebėjimas stebėti įvykius, susisteminti juos į logiškai pagrįstą grandinę ir kas vertingiausia – valdyti juos.

“Bet kokį ritmą galima įvesti į kokį norite įvykį ir tas įvykis – įvyks. Ritmą galima pašalinti iš bet kokio įvykio, ir tas įvykis – nebeįvyks.”
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Живой ритм»)

Metodo sudėtinės dalys – Ritmas, Ritmika, Ritmologija.

 • Ritmologija pasakoja žmogui apie jį, kaip apie laiko talpyklą ir rodo, kaip gyventi ir dirbti su savimi savo viduje ir ant ribos su savimi ir supančiu pasauliu. Ritmologija gyvenimą daro gražesniu pripildydama jį nuostabiu papildomos laisvės laipsnio veiksniu. Laisvė laike yra pati unikaliausia laisvė iš visų egzistuojančių deklaruojamų laisvių.
 • Ritmas, tai laikas, įformintas, kaip erdvės, žinių, atminties, energijos ir informacijos kontūras, t.y.  tarsi visų mus supančių “kaimynų” apvalkalas. Įsivaizduokite obuolį – yra centras, o aplink jį – materija. Bet kuris įvykis atrodo lygiai taip pat. Bet kurio įvykio centre yra jį kuriantis ritmas. Kai yra ritmas – yra įvykis. Kad suformuoti norimą įvykį reikia tiesiog parinkti tinkamą ritmą (Ritmų parašyta daugiau nei 12 000).
 • Ritmika – leidžia kurti įvykius.

Ritmologija leidžia pašalinti nereikalingus įvykius. Ritmika leidžia kurti įvykius. Visa tai vyksta Ritmo dėka. Perskaičius Ritmą jis teikia malonumą. Jo užduotis – perduoti energiją ir informaciją.
– Evdokija D. Lučezarnova –

Aišku viena, kad laikas gyvena žmoguje ir žmogus geba fiksuoti laiką. Akivaizdu, žmogui sunkiausia sužinoti tai, kas gyvena jo viduje, tačiau sužinojus –  jam tampa lengva gyventi.

Ateidami pas mane jūs gaunate naujus laiko išteklius su kuriais keliaujate į savo ankstesnį gyvenimą. Jūsų smegenys tampa atnaujintomis, pripildytomis ir lengvomis.  Ritmai gyvose knygose padeda Jums išlikti laike.
– Evdokija D. Lučezarnova –

KOORDINATĖS

Kad apibrėžti savo vietą erdvėje, kiekvienam žmogui reikalingi nuosavi namai, o tokie namai gyvenimui laike – vadinami asmeninėmis koordinatėmis. 

Koordinatės yra 3-jų rūšių:

 • Koordinatės gyvenimui laike mums įprastame “Pasaulyje”, t.y. energijoje ir informacijoje – “Raktinės koordinatės”,
 • Koordinatės gyvenimui laike “Šviesoje”, t.y. erdvėje ir laike – “Spindulinės koordinatės”,
 • Koordinatės gyvenimui laike “Spindulyje”, t.y. žiniose ir atmintyje – “Pagrindinės koordinatės”. 

Žmogaus patalpinimui visuose trijuose pasauliuose (“Pasaulyje”, “Šviesoje” ir “Spindulyje”), kad bet kuris žmogus galėtų naudotis savo “koordinatėmis”, naudodama rusų kalbos galimybes, Ritmometodo 7P0 autorė Evdokija D. Lučezarnova, pervedė “koordinates” per laiką.


Pirmasis raktas savo namui laike – “Raktinės koordinatės”.

Pirmasis raktas ir pirmoji koordinatė skirti išorinio pasaulio (visos aplinkos, kuri mus supa) atrakinimui ir vadinasi “Matrica”.

 • Pasaulis yra sudarytas iš skirtingų energijos ir informacijos proporcijų. Laikas jame fiksuojamas judėjimu, o pagrindinė materijos konstanta yra kūnas, kaip transporto priemonė smegenims. Kūno judėjimui per planetą taip pat reikalingas transportas. Kūno judėjimą bei elementų kūne judėjimą galima reguliuoti turint asmeninę koordinatę “Matricą”.
 • “Matricos” įsisavinimas padeda kiekvienam apsispręsti dėl komfortiškų kūno parametrų, t.y. tai, kas teiks malonumą, patogumą bei garantuos žmogui puikią sveikatą.

Antrasis raktas, t.y. antroji koordinatė vadinasi “Sakralusis vardas” ir yra skirtas vidinei aplinkai, t.y.  nuosavai sąmonei ir pasąmonei, nuosavai psichikai, įvertinimui, analizei ir aplinkinio pasaulio suvokimui.

 • Koordinatė “Sakralusis vardas” leidžia nukreipti dialogą bet kuria kryptimi. Informacija yra sudaryta iš žodžių ir garsų, ir ji kuria visus santykius tarp žmonių. Šiame pasaulyje Jus atpažįsta pagal Jūsų vardo etiketę, kurią naudoja visi, nepriklausomai nuo Jūsų nuomonės. Turint koordinatę “Sakralusis vardas” Jūs įgaunate asmeninį kodą, kuris leidžia tinkamai atidaryti ir uždaryti savo asmeninę informaciją, o taip pat ši koordinatė leidžia Jūsų vardui teisingai išeiti į bendrą informaciją. 
 • Jei reikalingas tvirtas protas, aštrus žodis, griežta asmeninė pozicija, poreikis spręsti klausimus iš peties, arba jei reikia būti mikštesniu, tapti lankstesniu, užglaistyti situaciją, o galbūt – sukurtį įspūdį, kad Jūs nenutuokiate, koordinatės “Sakralusis vardas” substancijos dėka galėsite tinkamai sureguliuoti savo santykius su aplinkiniais, būnant tokiu, kokiu reikia būti, norit pasiekti Jums reikalingą rezultatą.
 • Koordinatės “Sakralusis vardas” įsisavinimas padeda išryškinti savo unikalias ypatybes bendraujant ir leidžia kurti efektyvius ryšius, bei būti sėkmingu, maloniu ir įdomiu žmogumi.

Raktinė koordinatė „Matrica“ padeda kūną aprūpinti sveikata, o koordinatė „Sakralusis vardas“ – bendravimo lengvumu visuose lygmenyse bei leidžia valdyti savo gyvenimą iš laiko naudojantis Ritmometodu 7P0.
Raktinės koordinatės “Matrica” ir “Sakralusis vardas” – tai pagrindiniai raktai, skirti patekti į laiką, kaip į ketvirtą išmatavimą.
Jei nusprendėte, kad Jums jau metas gyventi laike – reiškia jau metas įsigyti būstą jame!
– Evdokijas D. Lučezarnova –

Kad tinkamai naudotis “Raktinėmis koordinatėmis”, reikia tinkamai pasiruošti, t.y. sudalyvauti programoje “Raktinės koordinatės”. 

Programos “Raktinės koordinatės” tikslai:

 • ištyrinėti savo startinę poziciją: ką reiškia būti sveiku ir išmintingu,
 • patirti naujas sveikatingumo ir kūno sustiprinimo formas,
 • pagerinti savo komunikabilumą,
 • įsisavinti Ritmologijos instrumentus, leisiančius pagerinti sveikatą ir patrauklumą.
 • savo Ritmologinio vystymosi programos sudarymas.

P.S. Efektyviam mokymuisi programoje “Raktinės koordinatės” rekomenduojama (tai nėra būtina) įsisavinti kursą “Ritmologija kiekvienam”. Po programos “Raktinės koordinatės” Jūs gausite Raktinių koordinačių pojūtį ir sertifikatą. Pačios koordinatės išduodamos renginiuose “Radast” arba kituose susitikimuose su Ritmometodo 7P0 Autore Evdokija D. Lučezarnova.

Antrasis raktas savo namui laike – “Spindulinės koordinatės”. 

 • Kad gauti šias koordinates būtina sudalyvauti programoje “Spindulinės koordinatės”
 • Ši programa leidžia gauti savo asmenines “Spindulines koordinates” – “Obraz”, “Oblik”, “Lobr” ir “Robl”.
 • Gavęs ir įsisavinęs “Spindulines koordinates”, žmogus pasitikėdamas savimi orientuojasi laike, sugeba savarankiškai judėti laike bei kurti būtinas jam ženklų gijas. 
 • Koordinatė “Obraz” orientuoja kūną link sveikatos, mainų, pinigų, energijos. 
 • Koordinatė “Oblik” aprūpina vardo siekį šlove, žinomumu, prestižu. 
 • Koordinatės “Lobr” ir “Robl” atsako už Ego-Aš ir Esmę bei formuoja žmogaus padėtį Ritmolaiko viduje. 
 • Su šiomis koordinatėmis gyvenimas tampa lengvas ir malonus!
 • Kad sudalyvauti programoje “Spindulinės koordinatės”, būtina sudalyvauti programoje “Raktinės koordinatės” arba turėti “Raktines koordinates”. Po mokymų gausite “Spindulinių koordinačių pojūtį”. Pačios “koordinatės” gaunamos renginiuose “Radast” arba kituose susitikimuose su Ritmometodo 7P0 Autore Evdokija D. Lučezarnova.
 • Laiko vadovas, t.y. knyga “Raktas perėjo į Spindulį” išduodama kiekvienam dalyviui programos metu.

Trečiasis raktas savo namui laike – “Pagrindinės koordinatės”. 

 • Kad gauti šias koordinates būtina sudalyvauti programoje “Pagrindinės koordinatės”. 
 • Programa suteikia teisę gauti savo asmenines “Pagrindines koordinates”, t.y. “Radasteja”, “Stradasteja” ir “Zituord”. 
 • “Pagrindinės koordinatės” orientuoja žmogų “Spindulinėje visatoje”. 
 • Norint dalyvauti šioje programoje, reikia būti sudalyvavus programose “Raktinės koordinatės” ir “Spindulinės koordinatės” bei “Sugrįžimo ritmas”. Po mokymų programos gausite “Pagrindinių koordinačių pojūtį”, o pačias koordinates – renginyje “Radast” arba susitikime su “Pagrindiniu Spinduliu”.
 • Knyga “Lučioz” išduodama kiekvienam dalyviui programos metu.

POPULIARIAUSIOS MOKOMOSIOS PROGRAMOS

Programų „Ritmomera“ serija

“Ritmomeros” – knygų ir programų serija, paskirta tokioms gyvenimiškoms temoms, kurios jaudina daugelį. Šių knygų ir programų unikalumas tame, kad Autorė duoda ne tik originalų išaiškinimą tokių sąvokų, kaip gėris ir blogis, kaip mirtis ir nemirtingumas, išdavystė ir vagystė, sveikata, žmonių ryšiai, grubumas ir kvailumas, nuoskaudos ir baimė, pinigai ir kt., tačiau skaitytojams ir programų dalyviams tuo pačiu metu suteikiama savo gyvenimo korekcijos galimybė, t.y. tų anomalinių zonų korekcija, kurias sukūrė tiek pats žmogus, tiek jo aplinka. Praktiniai metodai darbui su aukščiau išvardintomis temomis padės Jums išsaugoti savo brangų laiką ir daugiau jo neeikvoti problemoms.

“Pats žodis “mirtis” («смерть») reiškia “matuoklį” («мера»): laiko matą, kuris yra skirtas kažkokiai būtybei…”

Programų iš serijos „Ritmomera“ temos:

 • Sapnas. Išmintingi patarimai.
 • Vagystės panaikinimas. Nuosavybė.
 • Energinis suderinamumas. Energo branduolys.
 • Gobšumas ir godumas. Apsauga.ritmomera-znaki-zodiaka
 • Meilė. Mėgavimasis.
 • Melo likvidavimas. Švara.
 • Nemirtingumas. Erdvės branduolys.
 • Žvaigždžių maistas. Žvaigždiškumas.
 • Sveiki. Sveikata.
 • Zodiako ženklai. Galybė.
 • Kokiu turi būti įsisavinantis Ritmologiją. Laiko branduolys.
 • Informaciniai mainai. Informo branduolys.
 • Išsilaisvinimas nuo kvailumo ir grubumo. Talpumas.
 • Gėrio ir blogio suvokimas. Lojalumas.
 • Sąmonės įsisavinimas. Suvokimo branduolys.
 • Rusai. Ženklinės nuorodos.
 • Keršto ir meilikavimo atpažinimas. Kruopštumas ir ilgaamžiškumas.
 • Išdavystės nugalėjimas. Gebėjimas mokytis.
 • Naudos iš baimės gavimas. Tuštuma.
 • Įžeidumo ištirpdymas. Džiaugsmas gyvenimu.
 • Pasąmonės įsisavinimas. Jausmų branduolys.
 • Pinigai. Ekvivalentas.
 • Anomalinės zonos. Kompleksiškumas.
 • Kokiu tikslu studijuojame pasaulį. Laiko branduolys.
 • Nuovargio nuėmimas. Šeimos branduolys. Tobulumas.
 • Tautybės įtaka. Gyvenimo branduolys.
 • Valstybės sandara. Darbingumas.
 • Duota amžiaus. Atitikimas.
 • Pavydo išskyrimas. Išmintingumas.
 • Streso sunaikinimas. Radasteiškumas.
 • Priešų pašalinimas. Spinduliškumas.
 • Užkalbėjimo nuėmimas. Ritmologiškumas.
 • Nužiurėjimo nuėmimas. Nušvitimas.

Programų serija „Nieko atsitiktinio nebūna“:

 • Žvaigždžių šviesa konservų dėžutėje“ arba „Aš – saulės konservas“;
 • Ženklinė gyvenimo knyga;
 • Įvykis toks, koks jis yra;
 • Likimas ir karma;
 • Tėvai. Pradėjimas – gimimas;
 • Aš – žemietis;
 • Aš – žmogus;
 • Pirminiai jausmai;
 • Kūnas – Aš – Vardas;
 • Žemė ir žmonija. Energija ir informacija;
 • Erdvė ir laikas;
 • Gyvenimo juosta.

KUR STUDIJUOTI RITMOMETODĄ 7P0?

 • Gyvenimiškų problemų eliminavimas „Ritmomera“ serijos programose – internetu.
 • Ritmologijos metodo atstovybė Vilniuje.
 • Ritmologijos centras „VALDŽIA“ (šalia Sankt-Peterburgo).
 • Ritmologijos centras „JĖGA“ (Baikalas).
 • Ritmologijos centras „GROŽIS“ (Krymas).
 • Ritmologijos centras „IŠMINTIS“ (Miasas).
 • Ritmologijos centras (Kipras).
 • Ritmologijos centras (Portugalija).

ATSILIEPIMAI

 • “Buvo sunkus laikas man, tad ėjau visur, kur tik galėjau sugalvoti: seminarai, praktikos, paskaitos ir pan., kad tik nesėdėti namuose ir nekentėti. Ritmometodas buvo vienas iš tų renginių, kurį aplankiau 2014 metais. Aš tikrai nieko nesupratau, kaip jis veikia ir kas tai yra, bet man tuo metu buvo visai tas pats, kur eiti, tai ir atėjau į pirmą seminarą, pakviesta “Viva persona” sąmoningumo pardavėjo Giedriaus. Tai buvo “Stygų auginimo” seminaras, tik nepamenu, ar tai buvo vyrų-moterų santykių ar santykių su tėvais gerinimo tema. Pamenu, kad nieko nesupratau, ką mes ten darėme tas dvi dienas, bet savatės bėgyje įvyko visokių neįprastų įvykių ir man prireikė ritmologės konsultacijos, kad perskaityti “ženklines” situacijas, t.y. ką man gyvenimas sako per mano išorinę aplinką ir naujai besidėliojančias aplinkybes. Taip pamažu, vis abejojant, pradėjau praktikuoti Ritmologijos metodiką.
  Užsiimant Ritmometodu, mane ilgą laiką lydėjo abejonės ir visa tai aš transliavau non stop visiems, kas tik buvo kažkiek su tuo susijęs: Giedriui, ritmologei Irinai, kitiems žmonėms, kurie tuo metu su manimi praktikavo Ritmometodą. Man atrodė, kad aš daug laiko skiriu ir daug dirbu taikydama metodą, o niekas nesikeičia! Tuo metu man trūko išminties suvokti, kad jei esu įsitempusi ir laukiu konkretaus rezultato ir “žinau”, kaip aplinka “turi” pasikeisti, kad man būtų gerai, tai “Visata” tiesiog laukia, kol aš atsipalaiduosiu, kad galėtų mane atvesti į mano trajektoriją. Mes juk nežinome, kas yra mums geriausia, bet manome, kad žinome geriau už bet ką.
  Taigi, sudalyvavau seminare, tada dirbau pagal ritmologės rekomendacijas: skaičiau 10 ritmų į dieną, išmokau tam tikrų praktikų, kurios leidžia ištrinti problemas iš minčių lauko, o tuo pačiu ilgainiui ir iš gyvenimo ir “pritraukti” norimus dalykus. Dalyvavau programose iš serijos Ritmomera, kaip “Meilė. Malonumas”, Nuoskaudų ištirpdymas. Džiaugsmas gyvenimu”, “Sveiki. Sveikata”, “Pinigai. Ekvivalentas” ir pan. Įsigijau keletą knygų, skaičiau jas, pirkau online programas, mokiausi stebėti ženklus. Jie, rodydami probleminius mano asmenybės aspektus, nuvesdavo į kitas programas, konsultacijas. Visa tai, kaip minėjau, buvo apipinta visokiomis abejonėmis ir priešprieša, o taip pat daug kartų jau ruošiausi viską mesti. Ėmė nuolatinės abejonės, kad čia nesąmonė! Gal čia sekta? Būdas iš lengvatikių uždirbti pinigus. Aš čia dirbu, dirbu, o pokyčių nėra ir t.t. Tačiau vis tiek po kiek laiko pradėdavau dirbti metodo pagalba su savimi, nes suvokiau, kad geriau ką nors daryti, nei nieko nedaryti. Ir taip beveik kiekvieną dieną. Ir vieną dieną ryžausi nuvykti į Ritmologijos centrą gauti “Koordinates”. Vis įsigydavau naujų knygų, kad galėčiau savarankiškai praktikuoti, vėl pirkau online programas Ritmomeros: “Melo likvidavimas. Švara”, “Pavydo išskyrimas. Išmintis”, “Išsilaisvinimas nuo grubumo ir kvailumo. Talpumas”, “Informomainai. Informobranduolys”, “Energinis suderinamumas. Energo branduolys”. O tada nusprendžiau sustoti ir toliau nebenaudoti metodo, viską mesti, nes rezultatas manęs netenkino.
  Todėl nieko nebedariau, tik persiskaitydavau “Koordinates” kiekvieną dieną ir dar kartais paskaitydavau ritmus. Atsipalaidavau, nieko nebelaukiau ir nebesitikėjau. Gyvenau ir tiek. Ir va tada prasidėjo man pačiai akivaizdžiai matomi pokyčiai. Įdirbis taikant metodą ir tobulinant save jau buvo didelis, reikėjo tik atsipalaiduoti ir leisti “Visatai” toliau manimi pasirūpinti. Tuomet atėjo suvokimas, kokie dideli teigiami pokyčiai įvyko mano gyvenime per tą laiką visose srityse – santykių, pinigų, sveikatos.
  Šiuo metu tęsiu toliau, praktikuoju, nes man pagaliau tai įdomu, kadangi suvokiu, kokius didelius teigiamus pokyčius suteikia šis metodas! Prieš porą savaičių (2018 m.) antrą kartą lankiausi Ritmologijos centre, praėjau 3 programas “Valdžios branduolys”, “Atėjimo į žemę korekcija”, “Išmintingos valandos”. Sakyčiau, tai pirmas kartas, kai aš jau suvokiu, kad tai ne mistika, kad tai realiai veikia ir pradedu kai ką tame suprasti, bei išmintingai naudoti.
  Taigi, mano gyvenimas – pasikeitė. Santykiai su vyru pagaliau tapo geri (buvome jau nusprendę skirtis), susitvarkė santykiai su mama, uždirbu daugiau. Daug dirbau su savimi ir savo savybėmis, kurios trukdė pokyčiams, tapau išmintingesnė. Galėjau dukrai pagelbėti išspręsti sudėtingą situaciją. Ji ilgą laiką buvo labai vieniša ir išgyveno dėl to. Padovanojau jai 10 valandų konsultaciją su asmeniniu ritmologu – šiuo metu jos gyvenime jau yra draugas ir viskas gerai. Be to, ką jau aprašiau (santykiai su vyru, mama, pinigai), gerokai patobulinau savo rusų kalbą, išsikapsčiau iš depresijos, šiuo metu esu laiminga. Susipažinau su įdomiais protingais žmonėmis. Gyvenu įdomu gyvenimą!
  Ką rekomenduočiau susidomėjusiems išbandyti Ritmometodą? Paeksperimentuokite: mėnesį laiko skaitykite 10 ritmų į dieną. Būtinai 10, ne mažiau, nes tai susiję su 10 galvos smegenų zonų. Daugiau galima, mažiau – ne, jei norite pajusti rezultatą. Tiesiog skaitykite ir stebėkite, kas vyks Jūsų gyvenime. Na, jei jau taip pradės vykti, kad nežinosite, ką dabar daryti, tuomet kreipkitės į “Viva persona” sąmoningumo pardavėją Giedrių Švetkauską – jis patars arba nukreips pas ritmologą. Beje, kaip taisyklė, vyrams reikia ilgiau palaukti rezultato ar pokyčių, nei moterims. Vyrams reikia būti kantriems.
  Šį metodą rekomenduočiau tiems, kurie turi rūpesčių ir nežino, kaip juos išspręsti, ir kurie nusiteikę nuosekliai dirbti ta kryptimi – 100 % taip!” Lina

RITHMOLOGY UPCOMING SEMINARS

Select Category

RITHMOLOGY CONSULTATIONS

RITHMOLOGY CUSTOM DATE SEMINARS

RITHMOLOGY CORPORATE SEMINARS

Select Category

RITHMOLOGY: MEANS FOR SOLVING PERSONAL & BUSINESS PROBLEMS

Join Rithmology group in FB and expand your awareness of the possibilities to improve your life with Rithmology!

1200px-Facebook_icon.svg